VÄLKOMMENTILLÖN´S BÅT & BYGG

                                                  

 

 

                          FÖRETAGET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön´s båt & bygg startades 2007 av mig, Per-Arne Forsberg.

Innan jag startade företaget hade jag 10 års erfarenhet av byggbranschen, både som timmerman, traditionellt husbyggande och inom anläggning.

2005-2006 utbildade jag mig till båtbyggare på Sundsvalls Folkhögskolas båtbyggarlinje.

Företaget är beläget i de djupa skogarna i Medelpad.

Där finns råvaran (fura och gran) som vi till största del

tar av egen skog.

Avverkningen sker vintertid, sågning under våren. Det sågade virket ströas upp och lufttorkas över sommaren och hösten, för att användas nästa vinter till att bygga båtar.

Endast det virke med bästa kvalité går till båtbyggeriet. Virket ska ha täta årsringar och kärnved.

Kvalitet är A&O i företaget, både materialmässigt och utförandemässigt.

 

 

ÖN´S BÅT & BYGG                                                                                                               Mob:070-323 77 72

Ön 139                                                                                                                                           

840 24  ÖVERTURINGEN                                                                                                   E-mail: info@batochbygg.se

 

©  Ön´s Båt & Bygg 2008